Platobné a dopravné podmienky

Predávajúci tovar expeduje najneskôr do 72 hodín po prijatí objednávky a zasiela ho kupujúcemu prostredníctvom firmy GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Kuriérska služba tovar dodá približne za 1 pracovný deň. Doba úschovy je 10 dní.

Dátum prijatia objednávky je dátum, počnúc ktorým Vám e-mailom alebo telefonicky potvrdíme Vašu objednávku. Objednaním z webovej stránky Helia-D Professional každý zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a je oboznámený s priebehom objednávky. Objednávka môže byť prijatá len v prípade, že nakupujúci vyplnil všetky potrebné políčka pri objednávke. Za prípadné vzniknuté škody pri nesprávnom vyplnení objednávky predávajúci nezodpovedá. Reklamácia produktu je uznaná iba v tom prípade, ak je preukázané poškodenie produktu. Kupujúci je povinný kontrolovať dodaný tovar v momente jeho doručenia a svojím podpisom súhlasí, že je tovar v poriadku. Za nedostatky, na ktoré kupujúci neupozornil pri preberaní tovaru nezodpovedáme.

Záruka kvality

Produkty predávané a distribuované našou firmou majú záruku 100% kvality.
Nami ponúkané produkty sa zhodujú s predpísanými normami a všetky zložky uvedené na obale produktov sú pravdivé. V prípade, že kupujúci spozoruje, že kvalita doručeného produktu nezodpovedá svojej cene, Vám ručíme vrátením peňazí.

V prípade reklamácie kontaktujte náš zákaznícky servis.

Zodpovednosť za chyby

Predajca v žiadnom prípade nezodpovedá za nižšie uvedené chyby:
Akákoľvek porucha internetovej siete ktorá zabraňuje vo funkčnosti webovej stránky a priebehu objednávky na nej.
Akákoľvek porucha pri nákupe a komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim
Predávajúci nezodpovedá za stratu pri prenose informácií, či už v elektronickej alebo písomnej forme.
Akákoľvek porucha softvéru
Následky rôznych programových a technických chýb
Predávajúci nie je zodpovedný za škody vzniknuté zlým internetovým pripojením a nedostupnosťou našej webovej stránky
Kupujúci je zodpovedný za zabezpečenie informácií na svojom počítači
Jedine kupujúci je zodpovedný za pripojenie a nákup na webovej stránke
Predávajúci nie je zodpovedný za skutočnosti nevychádzajúce z jeho právomoci
Predávajúci má právo meniť cenu produktov a termín ich dodania, pričom je zmena právoplatná od dátumu zmeny uvedeného na webovej stránke
Predávajúci má právo podať žalobu na osobu, ktorá sa snaží o vykonanie podvodu. Predávajúci nie je zodpovedný za akýkoľvek podvod vykonanou treťou osobou na úkor kupujúceho
V prípade akéhokoľvek porušenia obchodných podmienok má predávajúci právo zrušiť registráciu a nákup zákazníka, voči čomu nie je zákazník oprávnený sa odvolať.
Neprevzatie zásielky zákazníkom

V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim (na základe objednávky) si vyhradzujeme právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.